doorberekende autokosten - b.t.w.   -   mesotten.be

Probleem: twee groepsfirma's delen de auto van de directeur. De ene firma wenst de autokosten door te berekenen aan de andere firma. Logisch gezien zou de uitreiker van de factuur in haar eigen boekhouding geen aftrekbeperking moeten ondergaan ten belope van de doorgerekende autokosten. De ontvanger van de factuur zou dan de aftrekbeperking ondergaan. Deze redenering gaat echter niet op.

Autokosten zijn volgens de algemene regels onderworpen aan de beperking van 50% (artikel 45 2 W.B.T.W.).

Het gevolg van deze regel is dat doorgerekende autokosten ook de aftrekbeperking van 50% zelfs als dit tot een dubbele aftrekbeperking zal leiden. De aftrekbeperking geldt uiteraard niet voor verhuur- en taxibedrijven en de verkopers van automobielen.

Deze aftrekbeperking geldt niet wanneer de autokosten globaal zonder aparte vermelding doorgerekend worden in het kader van een geheel van prestaties.

 
| start |   | aftrekbare kosten |