milieu - mesotten.be
alles over milieu in het vlaamse landsgedeelte wegwijzer, info, adressen, wetteksten, formulieren, enz...  inzake milieu- en bouwvergunningen in het Vlaamse landsgedeelte
vlaamse milieu maatschappij milieuinformatie
ovam openbare afvalstoffenmaatschappij voor het vlaams gewest
leefmilieu-informatie van Vlaanderen startpunt op internet voor milieuvragen
confederatie van de Belgische recuperatie coberec
emis energie en milieu informatiesysteem voor het Vlaams gewest
milieuwetgeving Vlaamse navigator milieuwetgeving
terugnameplicht verpakking huishoudelijk afval fostplus
milieulink milieulink® is hét Belgische, onafhankelijke internet communicatie- en informatieplatform voor milieu. De site richt zich tot alle actoren uit de milieusector (bedrijven, overheidsinstellingen, wetenschappelijke en onderwijsinstellingen), maar ook tot iedereen die met de materie geconfronteerd wordt of ermee begaan is (milieuverantwoordelijken, milieucoördinatoren, beleidsmensen, etc.)
recyclagebijdrage recupel,  Vanaf 1 juli 2001 zal de consument een bijdrage moeten betalen bij aankoop van een nieuw elektrisch of elektronisch toestel. Deze bijdrage zal integraal worden gebruikt voor de toekomstige recyclage van dit toestel. Resultaat ? Minder verspilling en vervuiling. Deze beslissing is het gevolg van een regeringsbesluit en een akkoord tussen de autoriteiten en de verschillende fabrikanten en invoerders. Welke toestellen zijn hierbij betrokken?, Wat moet de consument precies betalen?, Wat moet men aanvangen met de afgedankte toestellen?, Wie zorgt voor de recyclage en hoe verloopt dit proces?, …
envirodesk EnviroDesk is een site ontworpen voor iedereen die op professioneel vlak met milieu bezig is (milieucoördinatoren, -juristen, -journalisten, -deskundigen, gemeentediensten, milieuconsultants, docenten,…) en al wie verder geďnteresseerd is in de milieuproblematiek. Toegang tot EnviroDesk is gratis; Het is een business-to-business site, een plaats waar informatie kan gevonden worden en uitgewisseld
stip STIP, het STeunpunt en Informatiecentrum voor Preventie van afval en Emissies, wil ondersteuning geven aan allen die willen werken rond het voorkomen van afval en emissies
preventie mazout vervuiling door lekkende ondergrondse stookoliereservoirs
aquafin zuivering afvalwater aquafin kondigt o.a. weken op voorhand de voorziene bouwwerken aan 
stichting leefmilieu met o.a. kmo nieuwsbrief
recycler's exchange recyclage markt (engelstalig)
recyclingtoday portaal voor recyclage bedrijven (engelstalig)
milieuinfo wegwijzer leefmilieu en natuur
| start |
 

|start |
|
belastingen | btw | vennootschappen | sociale wetgeving | jaarrekening | milieu | diversen |
| aftrekbare kosten en btw | starters | formulieren | subsidies | overige links | zoek in Limburg

  | voorbehoud |

info(at)mesotten.be
Brugstraat 39  3740 Bilzen    tel. ++32 (0)89 41 26 03     fax ++32 (0)89 44 98 05

laatste bijwerking: 18/01/2014
© 2004-2014