Mesotten.be

Voordelen alle aard

Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een onderneming toekent aan een zaakvoerder of personeelslid (b.v. een bedrijfswagen, een ter beschikking gesteld vastgoed, een GSM, een lening aan goedkoop tarief, enz.).

Deze voordelen van alle aard worden beschouwd als een beroepsinkomen. De persoon die dit voordeel krijgt, zal dus belasting moeten betalen op het bedrag dat overeenkomt met de waarde van het voordeel van alle aard.

Voor de meest voorkomende voordelen van alle aard is er fiscaal gezien een forfaitaire schatting.

Het voordeel van alle aard wordt als volgt forfaitair geschat:

72 euro per jaar voor een computer met bepaalde randapparatuur of printer inbegrepen
36 euro per jaar voor een gratis ter beschikking gestelde GSM of tablet
60 euro per jaar voor een internetabonnement
48 euro per jaar voor een kosteloos ter beschikking gesteld telefoonabonnement.

Voor een bedrijfswagen is een aparte, forfaitaire schatting.

Als u een bedrijfswagen heeft waarmee u zowel professionele als private ritten uitvoert, geniet u een voordeel van alle aarde.

Het voordeel van alle aard wordt berekend op jaarbasis met de volgende formule:

Cataloguswaarde van het voertuig x ouderdomspercentage x 6/7 x CO2 -percentage

Het voordeel mag nooit minder bedragen dan 1540 euro per jaar (aanslagjaar 2024, inkomsten 2023).

Als u een eigen bijdrage voor het private gebruik van uw bedrijfswagen betaalt aan uw onderneming, dient die bijdrage van het voordeel alle aard te worden afgetrokkn.