Mesotten.be

Bereken je nettoloon online volgens de Belgische fiscaliteit


NETTOLOON BEREKENEN

Brutoloon: euro
Statuut:
Gezinssituatie:
Voltijds/halftijds:
Hoeveel kinderen ten laste?

Hoe nettoloon berekenen?

Met onze calculator kan je snel het brutoloon naar het nettoloon omzetten. Wil je weten welk salaris je netto overhoudt na aftrek van belastingen en andere inhoudingen? Dan is onze bruto-netto-calculator het juiste hulpmiddel voor jou. Via ons handig invulformulier kan je vlot berekenen hoeveel je aan de einde van de maand op jouw bankrekening kan verwachten.

Het brutoloon is het loon zonder afhoudingen voor sociale zekerheid of belastingen (=bedrijfsvoorheffing). Bovenop het brutoloon betaalt de werkgever ook nog de werkgeversbijdrage voor sociale zekerheid.

Het brutoloon is echter niet enkel het maandloon dat een werknemer krijgt. Het omvat ook andere voordelen zoals:
- eindejaarspremies
- toeslagen voor overuren
- voordelen in natura (bv. gebruik van GSM of bedrijfswagen)

Het nettoloon is het bedrag dat effectief op je bankrekening wordt gestort.

Het verschil tussen het brutoloon en het nettoloon wordt bepaald door verscheidene inhoudingen. De voornaamste zijn:

- Socialezekerheidsbijdragen: na aftrek van de socialezekerheidsbijdragen blijft het belastbaar brutoloon over. Voor lagere lonen is er een speciale vermindering van de socialezekerheidsbijdragen, de zogenaamde werkbonus. Bovendien betalen arbeiders minder dan bedienden.

- Belastingen: deze worden geheven op uw belastbaar brutoloon. De belastingen worden ook aangeduid door de term bedrijfsvoorheffing. De belastingen zijn in België progressief, d.w.z. dat hogere lonen procentueel meer dienen af te staan. Het bruto belastbaar jaarinkomen wordt verminderd met de forfaitaire beroepskosten. Voor lagere lonen wordt ook nog de fiscale werkbonus afgetrokken. Klik hier voor de volledige uitleg over de berekening van de bedrijfsvoorheffing: bedrijfsvoorheffing

- Verminderingen: bijvoorbeeld bijdragen voor een pensioenregeling die de werkgever heeft opgezet, of verzekeringen. Verder is er een vermindering voor overwerk met overwerktoeslag.

Verder zijn er nog andere factoren van belang bij het berekenen van het nettoloon zoals je burgerlijke stand, het inkomen van je echtgenoot, je aantal kinderen, het statuut van arbeider en bediende.

Voor gehuwde koppels bestaat het mechanisme van het huwelijksquotiënt. Deze zorgt ervoor dat 30% van de beroepsinkomsten van de echtgenoot wordt toegekend aan de echtgenoot die geen of weinig beroepsinkomsten heeft, met een jaarlijks maximum van 13.060 euro netto belastbaar. De toekenning van een huwelijksquotiënt is enkel mogelijk tussen echtgenoten (gehuwden en wettelijk samenwonenden) en niet tussen samenwonende partners.

Disclaimer: de bovenstaande calculator geeft slecht een indicatie en kan afwijken van je echte nettoloon.