Mesotten.be

Aftrekbare bedrijfslasten, kosten en btw

Hier een overzicht van diverse, aftrekbare kosten, sociale voordelen en boeten. Voor specifieke kosten, klik op de betrokken link:
autokosten
relatiegeschenken
restaurantkosten

overzichtstabel aftrekbare bedrijfslasten en b.t.w.
overige kosten
kostensoortinkomstenbelastingenbtw
aankoopkosten op terreinen of gronden (notariskosten, schattingskosten, enz...) onmiddellijk en 100% in aanmerking te nemen als beroepskosten (zie T & A Belastingen, 4de jrg., nr. 2, p. 6) btw op eventuele kosten is 100% aftrekbaar
belastingen onroerende voorheffing bedrijfsmatig gedeelte 100% aftrekbaar nvt
bijdragen en lidgelden van beroepsorganisaties 100% aftrekbaar, kosten van serviceclubs als lions en rotary zijn niet aftrekbaar meestal nvt
handelshuur, overname of verwerving van het recht een handelspand te mogen gebruiken of drempelvergoeding niet aftrekbaar als beroepskosten maar wel afschrijfbaar nvt
hospitalisatieverzekering niet aftrekbaar nvt
opleidingskosten 100% afrekbaar indien er een duidelijke band is met het uitgeoefende beroep. Kosten gemaakt voor het aanleren van een toekomstig nieuw beroep zijn niet aftrekbaar nvt
telefoonkosten: terugbetaling aan werknemers 100% aftrekbaar indien opgave als kosten eigen aan de werkgever, fiche 281 niet aftrekbaar indien de faktuur door belgacom, enz... opgemaakt is ten name van de werknemer (besliss. T.3484, 11/05/1971, b.t.w. Rev., nr. 4, 486, 177)
vakliteratuur 100% aftrekbaar indien er de uitgaven nuttig zijn voor de uitoefening van het beroep. De uitgaven die niets te maken hebben met het uitgeoefende beroep zijn niet aftrekbaar zelfde redenering als de inkomstenbelastingen
verzekering tegen inkomensverlies 100% aftrekbaar nvt
werkkledij 100% aftrekbaar zijn de kosten voor aankoop, was; onderhoud, herstelling en droogkuis van alle beroepskledij die ofwel ingevolge verplichte bescherming (helm, handschoenen, veiligheidsschoenen, enz...) dienen gedragen te worden ofwel verplicht zijn te dragen ingevolge toepassing van een cao zoals uniformen. Evenwel is ook specifieke kledij aftrekbaar zoals de toga van de advokaat, pakken van geneesheren, werkkledij van bakkers en slagers, glitterpakken van entertainers of sportuitrusting van de beroepssporter of turnleraar, overalls van garagisten en personeel, stofjassen 100% aftrekbaar
gratis autocarvervoer voor personeelsleden in het kader van woonwerk-verkeer 100% aftrekbaar en vanaf aanslagjaar 2003 120% aftrekbaar 100% aftrekbaar
ziekenkas - bovenwettelijke premies niet aftrekbaar nvt
gewestelijke belastingen, heffingen en retributies alsmede de daaraan verbonden verhogingen, vermeerderingen, kosten en nalatigheidsinteresten (uitgezonderd bepaalde inzake financiering van gewesten) niet meer aftrekbaar vanaf aanslagjaar 2004 voor vennootschappen nvt
giften aan verenigingen van politieke partijen zijn niet aftrekbaar nvt


sociale voordelen
kostensoortinkomstenbelastingenbtw
maaltijdcheques tussenkomst van de werkgever is aftrekbaar ten belope van € 1,00 voor zover de maximale werkgeverskost niet meer bedraagt dan € 5,91 vanaf 01/02/2009 nvt
gratis bedeling van koffie, thee, soep, water, fruitsappen, bier enz.. gratis en collectief aan personeel 100% aftrekbaar 100% aftrekbaar (besliss. nr. E.T. 20494, 25 september 1975, B.T.W.-Revue, nr. 22, 324, 548)
gratis woon-werkverkeer per autocar voor personeelsleden 120% aftrekbaar btw 100% aftrekbaar


boeten
kostensoortinkomstenbelastingenbtw
proportionele boeten btw
niet-proportionele boeten btw
100 % aftrekbaar
niet aftrekbaar
nvt
nvt
parkeerboeten niet aftrekbaar nvt
parkeren met dagtarief dit zijn autokosten nvt
verkeersboeten en minnelijke schikkingen niet aftrekbaar nvt
verkeersboeten van personeel niet aftrekbaar
nota: de boete is echter wel 100% aftrekbaar indien deze opgenomen wordt als een voordeel van alle aard op de fiche van de werknemer. (parl. vr. nr. 483, 28/02/2000, de Clippele)
nvt
schadevergoeding ingevolge dronkenschap niet aftrekbaar nvt