Mesotten.be

Hier kan u online de BTW berekenenvul het onderstaande formulier in

BTW TOEVOEGEN BTW AFTREKKEN
Vul het bedrag en het BTW-tarief in

Netto prijs euro
BTW tarief %

Vul het bedrag en het BTW-tarief in

Totale prijs euro
BTW tarief %

Je kan onze handige BTW berekenaar gebruiken om de BTW te berekenen die wordt geheven op een netto bedrag of om de BTW te berekenen die inbegrepen is in een totaal bedrag. BTW tarieven kunnen wijzigen na verloop van tijd. Daarom kan u altijd zelf het BTW tarief aanpassen.

De BTW tarieven in België zijn redelijk ingewikkeld.
Het standaard tarief is 21%.
Er zijn twee verlaagde tarieven: 6% en 12% en een nultarief.
Het verlaagde tarief van 6% is ondermeer voor personenvervoer, levensnoodzakelijke producten, landbouwdiensten, medicijnen, boeken, water.
Het verlaagde tarief van 12% is ondermeer voor kolen, catering, abonnement voor betaaltelevisie, margarine, sociale woningbouw.
Verder geldt per uitzondering het nultarief (0%) voor sommige goederen en diensten.


BTW staat voor de belasting op de toegevoegde waarde. Bij iedere aankoop van een product of dienst dient de koper BTW te betalen. Het bedrijf dat het product of dienst levert zal de BTW dan betalen aan de fiscus via de BTW aangifte. Hoe meer iemand koopt, hoe meer BTW hij zal moeten afdragen aan de overheden. Soms noemt men BTW een omzetbelasting. BTW berekenen op een juiste manier is natuurlijk belangrijk.

Vooraleer een eindproduct de consument bereikt, zijn er meestal verschillende leveranciers en bedrijven betrokken in het productieproces. Denken we bijvoorbeeld aan de grondstoffen waaruit een bepaald product is samengesteld. Wanneer een bedrijf deze grondstoffen aankoopt, zal dat bedrijf ook BTW moeten afdragen via de factuur die wordt betaald aan de grondstofleverancier. Indien er nog andere bedrijven betrokken zijn in het productieproces, zullen deze via hun facturen ook BTW aanrekenen en deze op hun beurt afdragen aan de overheid. De BTW berekenen moet op alle facturen correct gebeuren.

Bedrijven hebben echter één groot voordeel dat de eindgebruiker niet heeft. Bedrijven moeten immers enerzijds de BTW afdragen die ze binnenkrijgen wanneer klanten hun producten kopen, maar anderzijds kunnen ze de BTW die ze zelf hebben betaald via de facturen aan hun leveranciers daarvan aftrekken, zodat het mogelijk is dat dit een nuloperatie wordt en dat bedrijven eigenlijk geen BTW hoeven af te dragen.

Dit wordt berekend via de BTW aangifte die elke maand moet worden opgemaakt en ingediend bij de fiscus. Het opmaken en indienen van de BTW aangifte is het werk van boekhouders. De regels zijn dusdanig ingewikkeld dat men specialisten moet inschakelen om dit werk te doen. In theorie kan men alles zelf doen maar dan moet men zeer op de hoogte zijn van alle regels. De regels kunnen echter na verloop van tijd ook wijzigen. Startende ondernemers doen deze aangifte soms zelf omdat ze nog niet voldoende omzet hebben om zich de diensten van een boekhoudbedrijf te kunnen veroorloven. De fiscus organiseert geregeld controles om te zien of de BTW wel correct werd berekend en betaald. Tegenwoordig maakt de fiscus gebruik van ingewikkelde computeralgoritmes die aantonen waar er eventueel onregelmatigheden kunnen ontdekt worden. Daarom kan u zeker geen fouten maken om de BTW te berekenen.

Ieder bedrijf heeft een eigen BTW nummer. Op internet bestaan er websites waar men de geldigheid van BTW nummers kan opzoeken en controleren. In sommige landen is het BTW nummer gelijk aan het ondernemingsnummer. Dat vereenvoudigt de administratieve rompslomp aangezien elke bedrijf wordt gekenmerkt door één welbepaald nummer. Op elke factuur dient steeds een correct BTW nummer vermeld te worden naast de correct berekende BTW.

BTW is voor de overheid een belangrijke bron van inkomsten. Wanneer de overheid tekorten heeft in hun begroting is het verleidelijk om deze tekorten op te vullen door de BTW te verhogen. Een verhoging van een paar procenten kan reeds een groot verschil maken. In de meeste Europese landen is de te voldoen BTW echter reeds hoog (zeker in vergelijking met de VS en Australië) zodat het moeilijk wordt om deze nog te verhogen. De koopkracht van de consumenten zal ontegensprekelijk negatief worden beïnvloed door zo een maatregel en het is maar de vraag of de vakbonden hier mee zullen instemmen. Hoe minder koopkracht voor de consumenten, hoe minder verbruik en hoe moeilijker de economie zal draaien. Bij zulke beleidsbeslissingen dient men alle aspecten in het oog te houden en daaruit de beste optie kiezen. Soms heeft men echter geen andere keuze dan te kiezen voor een belastingsverhoging. Dit was het geval na de bankencrisis waarbij de overheden de banken financieel moest ondersteunen om niet kopje onder te gaan.

Daarnaast kunnen we de vraag stellen hoe sociaal het concept van BTW eigenlijk is. Immers de gebruiker van een product of dienst zal altijd hetzelfde bedrag aan BTW moeten afdragen. Een arm persoon en een rijk persoon zullen dus evenveel moeten bijdragen. Het is niet zo dat een arm persoon minder BTW dient te betalen dan een rijk persoon. Verhogen van BTW is dus eerder een asociale maatregel. De inkomens worden echter belast volgens verschillende belastingsschalen en daardoor worden deze wel sociaal gecorrigeerd. Men zal dus een keuze moeten maken of de BTW daarnaast ook sociaal moet gecorrigeerd worden. Iemand die weinig geld ter beschikking heeft, zal moeten vrede nemen met goedkopere producten waarbij het btw bedrag uiteraard ook lager is. Luxe producten met een hoge BTW zullen eerder weggelegd zijn voor hoge inkomens.

Er bestaan echter ook verschillende BTW-tarieven. Dit maakt het moeilijk om correct de BTW te berekenen. Naast het standaard tarief zijn er meestal ook verlaagde tarieven. Dit is een poging van de overheid om bepaalde nijverheidssectoren te ondersteunen of om de BTW alsnog een beetje sociaal te corrigeren. In sommige landen bestaat er zelfs een nul tarief. Er bestaan bijvoorbeeld verlaagde tarieven voor brandstof, bouwproducten, cultuurproducten, kranten, gezondheidsdiensten, medicijnen, hotels, transport, kinderkleding, enz.

Het concept van BTW bestaat vrijwel in alle landen ter wereld. Wat moet men echter doen wanneer men een product koopt in het buitenland? Dient men dan nog eens BTW te betalen wanneer men terugkeert naar het thuisland? In de Europese Unie is dit alvast niet het geval (zolang men de BTW berekent op een juiste manier). Wanneer men een product koop in het buiteland betaald men daar de BTW en bij terugkomst dient men niet nog eens BTW te betalen in het thuisland. Wanneer men echter een product importeert van buiten de Europese Unie moet men soms wel invoerrechten betalen. Deze regels gelden ook voor aankopen via het internet. U kan dus gerust shoppen op het internet zonder stress.

In winkels vermeldt de prijsaanduiding dikswijls enkel het totaal te betalen bedrag en er wordt geen onderscheid gemaakt tussen het btw-bedrag en de eigenlijke kostprijs. Deze website wilt u helpen om de BTW berekening gemakkelijk te maken. Hier kan men het netto bedrag berekenen (zonder btw) uitgaande van de totale bruto prijs of omgekeerd vertrekkend van het netto-bedrag berekenen hoeveel BTW er zal moeten betaald worden en aldus het totale bruto-bedrag bekomen. Indien u werkt als zelfstandige zal u deze BTW berekeningen geregeld dienen te maken en deze website zal daarbij een handig hulpmiddel zijn. De BTW berekeningen kunnen uitgevoerd worden met verschillden btw-percentages of tarieven.

Hier vindt u uitgebreidere uitleg over de BTW in Belgiƫ: Financien.belgium.be