Mesotten.be

Hier kan je Europese BTW-nummers controleren
FORMULIER OM TE CONTROLEREN    

Vul het land en btw-nummer in, bijvoorbeeld: 365 615 254

Europese btw nummers zijn altijd een lastig aspect voor de boekhouding. De regelgeving bepaalt immers dat indien u een klant hebt uit een andere lidstaat van de Europese Unie en deze klant is een bedrijf met een geldig btw nummer, u geen btw dient af te dragen in het eigen land. Vele klanten vragen aldus een vrijstelling van de betaling van BTW. Voor de leverancier is er echter een risico aangezien de leverancier moet controleren of de buitenlandse klant wel een geldig btw nummer heeft. Gelukkig bestaat er hulpmiddelen zoals deze website. Via het bovenstaande controleformulier kan u checken of het btw nummer dat door de klant is meegedeeld, wel juist is. Indien dit niet juist is, moet u wel degelijk btw aanrekenen op uw factuur. De facturering is redelijk ingewikkeld als u te maken hebt met zulke klanten. Voor particulieren is er echter geen enkel probleem. Deze dienen helaas altijd btw te betalen. Bij het bovenstaande formulier dient u eerst de landencode van de Europese lidstaat van uw klant aan te duiden. Vervolgens vult u het nummer zelf in bij voorkeur zonder leestekens zoals punten of komma's. Het script verwijdert echter deze leestekens in theorie ook zelf.

Intracommunautaire leveringen

Wanneer een EU-bedrijf goederen of diensten levert aan een ander EU-bedrijf dat in een andere EU-lidstaat is gevestigd, hoeft er geen BTW in rekening te worden gebracht op de factuur. Dit is een intracommunautaire levering. Maar beide bedrijven moeten wel een geldig btw-nummer hebben. Op deze website kun je controleren of een BTW-nummer geldig is voor alle EU-landen. Je kunt dan een factuur zonder BTW uitreiken. We raden je aan om de geldigheid van elk BTW-nummer te controleren. Als de btw-autoriteiten ontdekken dat je ten onrechte geen BTW in rekening hebt gebracht, kunnen ze je een boete opleggen.

De structuur van het BTW-nummer verschilt per EU-lidstaat. Deze website geeft een overzicht van de structuren van BTW-nummers in alle Europese landen.

Als een bedrijf iets verkoopt aan een ander bedrijf in hetzelfde land, moet er BTW in rekening worden gebracht. Zowel het BTW-nummer van de leverancier als dat van de klant moet worden vermeld. Je kunt deze site ook gebruiken om de geldigheid van binnenlandse BTW-nummers te controleren.

Land Formaat Aantal letters en cijfers
Duitsland DE 999999999 9 cijfers
Oostenrijk AT U99999999 De letter U + 8 cijfers
België BE 0999999999 het cijfers 0 en dan 9 cijfers
Bulgarije BG 999999999 9 of 10 cijfers
Cyprus CY 99999999L 9 letters + cijfers
Croatië HR 99999999999 11 cijfers
Denemarken DK 99999999 8 cijfers (laatste cijfers is een verificatiecijfer)
Espagne ESX9999999X 9 cijfers (Het begin of einde kan een letter zijn)
Estland EE 999999999 9 cijfers
Finland FI 99999999 8 cijfers (laatste cijfer is een verificatiecijfer)
Frankrijk FR 99999999999 11 cijfers (Het kan starten met 1 of 2 letters)
Griekenland EL 999999999 9 cijfers (het laatste cijfer is een verificatiecijfer)
Hongarije HU 99999999 8 cijfers
Ierland IE 9999999XX 7 cijfers gevolgd door 1 of 2 letters
Italië IT 99999999999 11 cijfers (laatste cijfer is een verificatiecijfer)
Letland LV 99999999999 11 cijfers
Litouwen LT 999999999 9 of 12 cijfers
Luxemburg LU 99999999 8 cijfers
Malta MT 99999999 8 cijfers
Nederland NL 999999999B99 11 cijfers + de letter B
Polen PL 9999999999 10 cijfers (laatste cijfer is een verificatiecijfer)
Portugal PT 999999999 9 cijfers (laatste cijfer is een verificatiecijfer)
Tsjechië CZ 999999999 8, 9 of 10 cijfers
Roemenië RO 9999999999 2-10 cijfers (laatste cijfer is een verificatiecijfer)
Verenigd Koninkrijk GB 999999999 9 cijfers
Slowakije SK 9999999999 10 cijfers
Slovenië SI 99999999 8 cijfers (laatste cijfer is een verificatiecijfer)
Zweden SE 999999999901 12 cijfers (de twee laatste cijfers zijn 01)Nieuwe service op Intervat: MOSS of Mini-One-Stop-Shop

Vanaf 2015 verandert de regelgeving voor bedrijven die aan particulieren in een andere EU-lidstaat verkopen en een van de volgende diensten te koop aanbieden:

- Telecommunicatiediensten
- Radio- en televisiediensten
- Elektronische diensten

De BTW moet worden geheven in de EU-lidstaat waar de klant is gevestigd. De MOSS-regeling is voor u een administratieve vereenvoudiging. U hoeft geen aangifte te doen in elke lidstaat waar de beoogde diensten worden verleend.

Het is niet eenvoudig om alle BTW-tarieven per EU-land te achterhalen. Op deze website vind je een overzicht met alle BTW-tarieven per lidstaat. In de meeste gevallen geldt het standaard btw-tarief. Voor de volledigheid wordt ook het verlaagde BTW-tarief vermeld.

Land Nultarief? Verminderd tarief Normaal tarief
Duitsland Neen 7% 19%
Oostenrijk Neen 10% of 12% 20%
België Ja 6% of 12% 21%
Bulgarije Neen 9% 20%
Cyprus Ja 5% of 9% 19%
Croatië Neen 5% of 13% 25%
Denemarken Ja - 25%
Spanje Neen 4% of 10% 21%
Estland Ja 9% 20%
Finland Ja 10% ou 14% 24%
Frankrijk Neen 2.1% of 5.5% of 10% 20%
Griekenland Neen 6.5% of 13% 23%
Hongarije Neen 5% of 18% 27%
Ierland Ja 4.8% of 9% of 13.5% 23%
Italië Ja 4% of 10% 22%
Letland Neen 12% 21%
Litouwen Neen 5% of 9% 21%
Luxemburg Neen 3% of 8% 17%
Malta Ja 5% of 7% 18%
Nederland Ja 6% 21%
Polen Ja 5% of 8% 23%
Portugal Neen 6% of 13% 23%
Tsjechië Neen 15% 21%
Roemenië Neen 5% of 9% 24%
Verenigd Koninkrijk Ja 5% 20%
Slovenië Neen 9.5% 22%
Slowakije Neen 10% 20%
Zweden Ja 6% of 12% 25%