Mesotten.be

Aftrekbare autokosten en btw

Vanaf 1 januari 2020 wordt de fiscale aftrekbaarheid van auto's berekend volgens de formule:

aftrekpercentage = 120% - (0,5 x coëfficient x aantal gram CO2 per kilometer)

daarbij is:
de coëfficient = 1 voor dieselwagens
de coëfficient = 0,90 voor wagens die rijden op aardgas en een fiscale PK hebben lager dan 12
de coëfficient = 0,95 voor alle andere wagens

Indien het berekende aftrekpercentage hoger is dan 100%, dan wordt dit bijgesteld naar 100%.
Indien het berekende aftrekpercentage lager is dan 50%, dan wordt dit bijgesteld naar 50%.


De aftrekbaarheid van de BTW voor personenwagens kan worden bepaald door een administratie van de kilometers waarbij men bijhoudt hoeveel men verbruikt voor beroepsdoeleinden. Het maximaal aftrekpercentage is echter beperkt tot 50%.


overzichtstabel aftrekbare bedrijfslasten en b.t.w.
autokosten en personenwagens
kostensoortinkomstenbelastingenbtw
algemene regel berekend aftrekpercentage maximaal 50% aftrekbaar (1)
niet-aftrekbare btw maximaal 50% aftrekbaar nvt
belasting op de inverkeerstelling (biv) berekend aftrekpercentage nvt
onderhoud en herstelling berekend aftrekpercentage maximaal 50% aftrekbaar
herstellingskosten na ongeval berekend aftrekpercentage. Het heeft geen belang of het ongeval al dan niet gebeurde tijdens een beroepsmatige verplaatsing. maximaal 50% aftrekbaar
autoveiligheid, schouwingskosten berekend aftrekpercentage maximaal 50% aftrekbaar
pechverhelping (touring wegenhulp) berekend aftrekpercentage maximaal 50% aftrekbaar
carwash berekend aftrekpercentage maximaal 50% aftrekbaar (faktuur)
tolgelden (bv liefkenshoektunnel), overzet en autowegentaksen berekend aftrekpercentage maximaal 50% aftrekbaar (faktuur)
verkeersboeten zie boeten nvt
toebehoren zoals airco, alarm en lpg-installaties en gps (global positioning system) berekend aftrekpercentage maximaal 50% aftrekbaar
gsm draagbare mobilofoon
handsfree kit en eventuele installatiekosten
gesprekken en abonnement
100% aftrekbaar
75% aftrekbaar
100% aftrekbaar
100% aftrekbaar
50% aftrekbaar
100% aftrekbaar
publiciteit, reclameteksten berekend aftrekpercentage maximaal 50% aftrekbaar
financieringkosten 100% aftrekbaar nvt
leasingkosten of huur of renting berekend aftrekpercentage
berekend aftrekpercentage De financieel lasten zijn enkel dan 100% aftrekbaar met een min. contracttermijn van 24 maanden en afzonderlijke vermelding op de factuur
maximaal 50%
als doorberekende kosten door de uitreiker van de faktuur berekend aftrekpercentage maximaal 50%
als doorberekende kosten door de ontvanger van de faktuur 100% aftrekbaar ook indien de autokosten afzonderlijk vermeld worden maximaal 50% aftrekbaar of 100% aftrekbaar indien niet afzonderlijk vermeld op de faktuur en in het kader van een geheel van prestaties
winst op de verkoop berekend aftrekpercentage nvt
verlies op de verkoop berekend aftrekpercentage nvt
benzine, diesel, lpg (verbruik) berekend aftrekpercentage maximaal 50%
tanken met bancontact of tankkaart berekend aftrekpercentage maximaal 50% indien een verzamelfactuur kan voorgelegd worden, tickets daarentegen geven geen recht op aftrek
additieven van brandstof als anti-stollingmiddelen ... berekend aftrekpercentage maximaal 50%
kosten voor het opslaan van brandstof (voorraadtanks, pompen,enz... 100% aftrekbaar 100% aftrekbaar
gewone parkingkosten berekend aftrekpercentage berekend aftrekpercentage indien faktuur (niet op bonnen)
parkingkosten voor klanten en leveranciers 100% aftrekbaar 100% aftrekbaar
aanleg parking (eigen auto) 10% aftrekbaar 100% aftrekbaar (va, kamer 2004-2005, nr. 51-53, p. 8164)
parking, betaaltickets voor klanten en personeel 100% aftrekbaar 100% aftrekbaar (zijn geen onthaalkosten)
terugbetaling van kosten aan werknemers en zaakvoerders en bestuurders 30% aan te nemen als verbruik, de overige 70% is voor 75% aftrekbaar
Echter indien de terugbetaling als voordeel van alle aard of als kosten woonwerk verkeer op de loonfiches vermeld wordt: 100% aftrekbaar
nvt
taxidiensten (beroepsmatige verplaatsingen) 75% aftrekbaar 100% aftrekbaar (besliss. nr. E.T. 13.098, 8 november 1972, B.T.W.-Revue, nr. 10, 71, 352)
gewone autohuur en vervangwagen berekend aftrekpercentage maximaal 50% aftrekbaar
huur garage berekend aftrekpercentage nvt
buitenlandse autokosten berekend aftrekpercentage (volgens algemene regels) eventueel te recupereren in het buitenland
(1) de aftrekbeperking geldt niet op vrachtwagens, bestelauto's, autocars, heftrucks, werfvoertuigen en motorfietsen (besliss. E.T. 12.758, 13/11/1972, BTW-revue, nr.11, 208, 368), voor lichte vrachtwagens met dubbele kabine zie antwoord parlementaire vraag 02/1162.