Mesotten.be

Fiscale aftrekbaarheid van relatiegeschenken en BTW

overzichtstabel aftrekbare kosten en b.t.w.
relatiegeschenken
kostensoortinkomstenbelastingenbtw
algemene regel 50% aftrekbaar kostprijs < 50 euro btw 100% aftrekbaar
kostprijs > 50 euro btw niet aftrekbaar
per geschenk in zijn geheel (1)
kleine publicitaire geschenken van postorderbedrijven 100% aftrekbaar indien de naam en andere reclameteksten opvallend en blijvend op het artikel zijn aangebracht.
of
50% aftrekbaar indien geen naam of reclametekst is aangebracht (algemene regel)
algemene regel
wijnen en aperatieven 50% aftrekbaar (ook niet-aftrekbare btw) algemene regel
sterke drank en tabak 50% aftrekbaar nooit aftrekbaar
geschenken aan personeel (individueel personeelslid) werkgever 50% aftrekbaar btw niet aftrekbaar
geschenken ter gelegenheid van Sinterklaas, kerstmis, nieuwjaar, patroonsfeesten (vb Sint-Elooi, Sint-Barbara), verjaardagen, enz.. aan alle personeelsleden in natura, specie, kadobon (geschenkcheques, surprisecheques, boekencheques, sportcheques, cultuurcheques, aankoopbonnen, enz.), enz... is aftrekbaar : 35 euro per jaar en per werknemer, met dien verstande dat ter gelegenheid van het Sinterklaasfeest of van een ander feest dat hetzelfde sociaal oogmerk nastreeft, een aanvullend bedrag van maximaal 35 euro per jaar mag worden toegekend voor elk kind ten laste van de werknemer btw aftrekbaar indien:
• voldaan is aan de algemene regel (< 50 euro);
• van collectieve aard zijn (aan alle personeelsleden die ervoor in aanmerking komen);
• aangemerkt worden als sociaal voordeel voor de inkomstenbelastingen.
btw-com. 45/217
geschenken ter gelegenheid van een eervolle onderscheiding aan een werknemer in natura, specie, kadobon (geschenkcheques, surprisecheques, boekencheques, sportcheques, cultuurcheques, aankoopbonnen, enz.), enz... is aftrekbaar: maximaal 105 euro per jaar en per werknemer
geschenken ter gelegenheid van de pensionering van een werknemer in natura, specie, kadobon (geschenkcheques, surprisecheques, boekencheques, sportcheques, cultuurcheques, aankoopbonnen, enz.), enz... is aftrekbaar : 35 euro per volledig dienstjaar dat de werknemer in dienst is bij de werkgever die het geschenk toekent, met een toegelaten minimum evenwel van 105 euro let echter op: vanaf 875 euro is het bedrag niet meer vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen (r.s.z.)
daguitstappen (reizen autocar) met personeel 100% aftrekbaar btw 100% aftrekbaar
daguitstappen (reizen autocar) met gepensioneerd personeel niet aftrekbaar (privatief karakter) btw niet aftrekbaar
kleine geschenken (reklame) van geringe waarde en op grote schaal verspreid (aanstekers, pennen, agenda's, ballen, sleutelhangers, asbakken, enz..) 100% aftrekbaar btw 100% aftrekbaar
tombolageschenken en toegelaten loterij 100% aftrekbaar (com. ib nr. 53/158) btw niet aftrekbaar
sponsering met publiciteit 100% aftrekbaar algemene regel
buitenlandse zakenreis en geschenken 100% aftrekbaar zijn de geschenken tijdens buitenlandse reizen. Het heeft geen belang of de geschenken in België of in het buitenland aangekocht zijn. algemene regel
eurominikits als relatiegeschenken niet aftrekbaar (Circulaire Ci.RH.243/545.720 dd. 26.11.2001) nvt
eurominikits als sociaal voordeel aan personeel 100% aftrekbaar als bijkomend sociaal voordeel en beperkt tot 1 minikit per personeelslid nvt
tussenkomst van de werkgever in de aankoop van een pc maximaal 1250 euro per aanbod en max. 60% van de aankoopprijs excl. b.t.w. (geïndexeerd vanaf Aj. 2003)  
forfaitair voordeel voor het privé-gebruik van een pc eigendom van de werkgever 180,00 euro per jaar  
(1) vb. drie flessen wijn in al dan niet geschenkverpakking dient u als één geheel te beschouwen. Zijn de drie flessen samen duurder dan 50 euro, dan is de btw niet aftrekbaar